torsdag 13 januari 2011

Tjalla på grannarna ...

... om de röker och tjäna 5000 kronor säger Mitthem. Och i Jönköping måste vårdpersonalen smyga med att de snusar. Annars väntar problem. Det låter som en mycket trevlig utveckling. Orwell vrider sig i sin grav över att ingen lärt sig någonting 21 år efter DDR-systemets fall.

***

I Tunisien fortsätter dödstalen stiga i samband med matkravallerna. Vi EU-medborgare är mer inblandade i denna framrullande katastrof än vad vi själva vill tro. Av flera skäl;

1) EU:s importtullar och subvention av det egna jordbruket drabbar afrikanerna flerfaldigt. Dels gör importtullarna det omöjligt för afrikanska producenter att sälja sina varor på den europeiska marknaden och därmed få in kapital för att uppgradera den egna matproduktionen. Dels skapar panikåtgärder som följer på missväxt i EU, Ryssland, USA eller andra block och länder stora svängningar på livsmedelsmarknaden. Detta påpekas även på DN:s ledarsida:

De kraftiga svängningarna på livsme­delsmarknaden är inte bra för någon. Däremot skulle en stabilt högre prisnivå kunna vara positiv. Om bönder får bättre betalt för sina varor blir det lättare att avreglera jordbrukspolitiken.

Den globala livsmedelsmarknaden blir då både större och mer välfungerande. Samtidigt skapas en bättre grund för landsbygdsutveckling i fattiga länder. Jordbruk som drivs med primitiva metoder kan rationaliseras så att både skördarna och befolkningens välstånd stiger.

I någon mån kan bistånd bidra till en sådan utveckling. Men framför allt måste länder över hela världen – inte minst hela EU – rensa bort handelshindren på jordbruksområdet.


2) Europa och USA har länge hållit nordafrikanska diktatorer bakom ryggen därför att de var "våra diktatorer" (det vill säga; de tar emot och torterar fångar från det eviga kriget mot terrorn och skriver kufiska samarbetsavtal med de europeiska och amerikanska regimerna). Historiska exempel som Afghanistan, Zaire, Haiti och Irak borde lära oss att det inte finns några "goda diktaturer" - endast demokratier eller diktaturer. Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali är en diktator och ingenting annat, punkt slut. Detta borde framgå med all icke önskvärd tydlighet då han för bort bloggare, människorättsaktivister och musiker samt dödar studenter för att de demonstrerar på gatorna.

3) EU utnyttjar länderna i Nordafrika som slutstationer för flyktingar från södra Afrika. Det handlar ofta om människor som av olika skäl inte kan återvända till sina länder. I stället för att kunna skapa sig en framtid i ett åldrande Europa som är i skriande behov av unga människor landar de i ett nordafrikanskt limbo där de utsätts för utanförskap, rasism och riskerar att utnyttjas som arbetskraft under slavliknande villkor. På så sätt bidrar EU:s immigrationspolitik till etniska och sociala spänningar i ett Nordafrika som redan närmast är att likna vid en tickande bomb.

***

Den svenska vargjakten hamnar förhoppningsvis inför EU:s domstol. För trots EU:s varningar startar vargjakten åter på lördag. Hittills har 6500 jägare anmält sig för att få döda 20 vargar.

***

Slutligen vill jag önska den gamle vännen Wikipedia en glad 10-årsdag. Må du evigt fortsätta att upplysa våra liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar