måndag 7 februari 2011

Kristna och muslimer ...... enade för Egypten!

Muslimska brödraskapet är inte de koptiska kristnas fiender. Mubarak är deras fiende. Det var diktaturen som lät slakta alla Egyptens grisar. Det var diktaturen som förbjöd byggandet av nya kyrkor. Det är diktaturen som sköt på koptiska kristna efter att en kyrka i Alexandria sprängdes i luften. Inte Muslimska brödraskapet. Inte muslimerna. Detta är USA:s president Mu(Barack) medveten om. Kanske kan vi alla lära oss något av den egyptiska enigheten mellan muslimer och kristna, mot förtryck från väststötta diktatorer? Sverigedemokraterna borde ta sig en rejäl funderare över om islam verkligen är det stora hotet i dessa dagar då muslimer och kristna håller gemensamma mässor på Befrielsetorget i Kairo.

Som sekulariserad avhoppare från den svenska kyrkan kan jag bara konstatera att en sekulär regim som förtrycker religiösa människor på grund av sin tro enbart är värd mitt fulla förakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar