tisdag 8 mars 2011

Näringsutskottet vill stoppa ...

... försäljningen av statliga bolag.

Bland annat skall försäljningen av statens aktier i Posten Norden, SBAB och Telia Sonera stoppas om utskottet får sin vilja igenom. Riksdagen har tidigare enats om att minska det statliga ägandet i de tre bolagen. Det beslutet vill nu Näringsutskottet se återkallat. Miljöpartiet, socialdemokraterna, sverigedemokraterna och vänsterpartiet står bakom förslaget medan allianspartierna reserverar sig, enligt ett pressmeddelande från Riksdagen.

Utskottets majoritet vill att staten använder SBAB för att öka konkurrensen på bankmarknaden. En konkurrens som utskottet alltså anser skall domineras av ett statligt bolag. Vidare vill de inte se Posten Norden börsnoterat. Telia Sonera anses genom sitt accessnät vara en alldeles för viktig del av IT-infrastrukturen för att avyttras. Därför vill utskottet se regeringen återkomma med ett förslag om hur nätet skall separeras från Telia Soneras övriga verksamhet. Plocka russinen ur kakan kallas det visst. Staten behåller russinen. Frågan är om någon kommer vilja köpa den urgröpta kakan? Det kan förvisso ligga något i att konkurrens- och konsumentsituationen riskerar att förvärras om ett privat bolag köper upp detta nät. Eller så ändras ingenting. Detta är en fråga som måste utredas grundligt. Risken är dock att Näringsutskottet väljer att behålla Telia Soneraägandet även efter en separation.

Energibolaget Vattenfall skall förbli helstatligt enligt förslaget. Man kan ju notera det inkonsekventa i att miljöpartiet önskar behålla ett bolag, som i bland annat Tyskland och Polen betraktas som en total miljökatastrof. Verkar inte vara en helt genomtänkt miljöpolitik av ett parti som profilerar sig som knallgrönt.

”Vattenfall är ett företag med dubbelmoral. I Norden investerade Vattenfall närmare en miljard kronor i förnybar energi 2007. I Tyskland var investeringen i förnybar energi noll kronor” konstaterade bland annat miljöpartiets eget språkrör Maria Wetterstrand i en debattartikel. Hon fastslog även att företaget i fjol släppte ut 90 miljoner ton koldioxid från kolkraftverk och gruvor, vilket för ett parti med "klimatförändringar" på agendan torde vara mycket. Vattenfall har hamnat långt ned i en miljöranking sammanställd av Greenpeace. Bland annat på grund av svåra ingrepp i form av skövling av miljö och byar. Vi pratar som sagt om samma bolag som (mp) vill ha kvar i statlig ägo.

"Vattenfall ger varje år mycket stora bidrag till statskassan. Företaget förvaltar också viktiga gemensamma naturresurser. Rätt styrt kan Vattenfall vara ett oerhört kraftfullt energipolitiskt verktyg och skärpa Sveriges konkurrenskraft genom en snabbare energiomställning" skriver (s)-talespersonen Lars Johansson enligt Svenska Dagbladet. Rätt styrt ja. Det har vi inte sett mycket av än. Johansson tycks glömma att Vattenfall sedan länge varit i statlig ägo utan att "styras rätt". Det är lätt att vara miljövän på hemmaplan och skita ned hos andra. Utan att ge sig in på energipolitik och diskutera fördelar alternativt nackdelar med kol- och kärnkraft kan man ju ändå ställa sig frågande till Näringsutskottpartiernas dubbelmoral.

Näringsutskottets socialdemokrater är hur som helst mycket nöjda med att deras och miljöpartiets motion har funnit bifall. Det vill säga; bland vänsterpartister och sverigedemokrater. Huruvida Näringsutskottet även vill behålla Rymdbolaget, vilket i höstas ville sälja övervakningssystem till diktaturens Libyen framgår inte.

Moralisk politik och omoraliska affärer går inte ihop. Det går helt enkelt inte ihop att staten å ena sidan agerar sträng fröken som håller ordning i klassen och å andra sidan är en av buskillarna som säljer vapen, sprit och spel på skolgården.
Staten skall inte leka affär och spela på marknaden med ojuste regler. Staten skall underlätta för en rättvis och transparent konkurrens. Detta är inte möjligt så länge den själv är en partisk aktör som agerar i eget intresse. Sälj av alla statliga bolag och öppna marknaden för alla. På lika villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar