lördag 28 maj 2011

Biträdande socialminister Maria Larsson vill ...

... utreda om det är möjligt att utöka rökförbudet så att det även skall gälla lekplatser och tågperronger. Detta är givetvis dumheter, då utomhusrökande enbart skadar rökaren själv och inga i dess omgivning. Detta är således ingen fråga som vare sig stat eller stad har anledning att lägga sig i av andra skäl än rent hat mot rökarna. Problemet förvärras av att hon gett rabiata Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda frågan. De kommer med stor sannolikhet att föreslå betydligt mer långtgående förbudszoner, á la New York (se den bifogade filmen).

Dessutom måste Maria Larsson betraktas som en av de mer återhållsamma förbudsivrarna i riksdagen. Både inom oppositionen och de egna allianspartierna finns det en och annan hök som inte skulle tveka en sekund att inskränka den personliga integriteten ytterligare för det upphöjda rökfria samhällets skull. Det finns alltså med säkerhet en stark opinion för utökade förbudslagar inom riksdagen och anledning till oro för oss som älskar ett samhälle där folk själva får göra sina val. Nu måste vi äntligen sätta ned foten om vi inte en dag vill vakna upp i det totala förbudssamhället.Frihetens hemland?

Artikeln kan även läsas på Liberaldemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar