söndag 19 juni 2011

Centerpartiets Annie Johansson ...

... är en kvinna med huvudet på skaft.

I gårdagens Expressen skrev hon ett debattinlägg med önskemålet att arbetslinjen borde gälla alla. Även politiker:

"För oss i Centerpartiet är det viktigt att arbetslinjen genomsyrar hela samhället.
Den måste gälla inkomsttagare med låga såväl som höga inkomster. ­Sverige gynnas av att människor ägnar sig åt värdeskapande aktivitet på sjukhus och fabriker, restauranger och kontor. Jag anser därför att det sänder ut mycket underliga signaler när riksdagen har en inkomstgaranti som innebär att ­somliga ledamöter kan kvittera ut 45 000 ­kronor i månaden från det att de lämnar sina uppdrag tills dess att de går i pension.
Det är orimligt att vi som verkar för att ställa om trygghetssystemen från bidragsfällor till omställnings försäkringar själva omfattas av en inkomstgaranti som uppmuntrar till passivitet och bidragsberoende.
Ledamöterna i ­riksdagen har fått folkets ­förtroende att stifta lag i ­landets ­högsta politiska fr-­samling. I sin roll måste de sätta sig in i ­komplicerade ­frågor och bygga omfattande nätverk. Detta talar för att riksdagsämbetet måste ses som en ­fantastisk merit. När det gäller många typer av jobb och uppdrag borde det ­rimligen vara lättare att få in en fot för den som har suttit i riksdagen än för den som inte har gjort det. Dessutom har ju ­nästan alla tidigare ­erfarenheter och ­utbildningar som man borde kunna gå tillbaka till. I riksdagen ­sitter ­exempelvis läkare, konduktörer och industriarbetare. Mycket lite talar för att några år i riksdagen skulle göra det svårt för dem att komma tillbaks.
Borde det inte i själva verket vara ­ lättare att få ett bra jobb efter ­ avslutat ­ förtroendeuppdrag i landets ­ högsta beslutande instans?
Säkerligen finns det många myndigheter, organisationer och företag som sätter värde på den kompetensen - om nu inte ledamoten vill eller kan gå tillbaka till sitt 'vanliga' jobb som ­ekonom eller sjuksköterska. I ­jämförelse med våra grannländer sticker det svenska systemet ut. I både Norge och Finland upphör arvodet i princip när man lämnar parlamentet. Däremot finns det möjlighet att få tidigare pensionsutbetalningar för de tidigare ledamöter som uppfyller kraven och har behov. I Danmark har före detta ledamöter rätt till grundarvode mellan 12 och 24 månader.
Jag anser att det svenska systemet bör göras om. Eftersom det inte finns någon uppsägningstid och anställningsskydd är det rimligt att vi har någon form av omställningsförsäkring för dem som lämnar riksdagen. Vissa blir ju hux flux av med allting på valnatten. I dag får den som varit ledamot i minst sex år inkomstgaranti på 80 procent i två år om ledamoten är under 40 år, i fem år om ledamoten är mellan 40 och 50 år och fram till 65 år om ledamoten uppnått 50 års ålder. Inkomstgarantin bör gälla en kortare tid med en tydlig avtrappning för alla i syfte att uppmuntra arbete.
Under förra mandat perioden infördes dessutom ett system med speciella jobbcoacher för att hjälpa tidigare riksdagsledamöter tillbaka till arbets livet. Om skattebetalarna nu ska behöva lägga pengar på att hjälpa människor med de allra bästa förutsättningarna att komma tillbaka i jobb så är det ju samtidigt rimligt att de slipper betala inkomstgaranti till pensionsåldern för att dessa människor inte ska arbeta.
Vår grundläggande uppfattning är att alla kan och att alla behövs. Det innebär att arbetslinjen även måste gälla tidigare riksdagsledamöter från alliansen och oppositionen."

Bra Annie. Nu är det dags för politikerna att börja leva som de lär. Annars kan man lätt få för sig att de kastar sten i glashus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar