onsdag 3 oktober 2012

Anarkistisk historia: Svarta gardet

Svarta gardet var en beväpnad grupp som organiserade sig efter den ryska revolutionen 1917 och var aktiva fram till den bolsjevikiska repressionen 1918 mot andra revolutionära grupperingar. De var den ryska revolutionens huvudsakliga anarkistiska milis. Svarta gardet grundades i ukrainska Alexandrovsk av Maria ''Marusya'' Nikiforova och expanderade 1918 sin verksamhet under Fabriks- och kraftverkskommittéerna och Moskvas federation av anarkistiska grupper. Organisationens mål var våldsam ''omdistribuering'' av landsbygdens resurser. Nikiforova betecknade sig själv som ''terrorist'' och menade att attentat mot myndigheterna var det enda effektiva sättet att driva igenom de önskade reformerna. Gardet organiserades i fristående ''kampceller''. Senare spreds denna effektiva kampstruktur över stora delar av Ukraina av välkände anarkisten Nestor Makhno. Gardet vidareutvecklades av sovjetiske anarkisten Lev Chernyi till en armé av kampceller. Gardets slutgiltiga mål var en total omdistribuering av landets resurser och ett samhällssystem baserat på mindre, regionala och självstyrande, enheter. Gardet betraktades av bolsjevikerna som ett potentiell medtävlare om deras totala makt inom den nybildade Sovjetunionen. De var även avskydda på grund av den våldsamma kritiken mot den kommunistiska ideologin som spreds via deras pamfletter och anarkistiska tidningar. Natten mellan 11:e och 12:e april 1918 sände Chekans ordförande Felix Dzerzhinskhy 5000 rödgardister till anarkisternas högkvarter, ''Anarkisternas hus'', i Moskva. Huset plundrades och förstördes. Angreppet påstods vara en reaktion på attentat mot höga chekaofficerer som ansågs ha utförts av Moskvas federation av anarkistiska grupper och Svarta Gardet. Det var inte svårt för bolsjevikerna att samla opinion för en kampanj mot svartgardisterna på grund av det svaga publika stöd som anarkistorganisationen redan dragit på sig genom sina terrorkampanjer och avsaknad av fungerande propaganda. Samtida författare som Victor Serge (inledningsvis anarkist, senare marxist och slutligen Stalinkritiker i mexikansk exil) kritiserade gardet för att slösa sin potential på ''kaotiska och meningslösa strider''. Organisationen utplånades och dess ledare avrättades efter summariska rättegångar. Störst betydelse sägs gardet ha haft som förebild för Nestor Makhnos berömda ''Svarta Armé''. Man kan notera att Svarta Gardet tyvärr var ett barn av sin och blev ett offer för samma tidsanda. Anarkokommunismens fokus på kollektivet och den väpnade aktivismen var en väg som förr eller senare skulle visa sig vara en återvändsgränd. Nu kom slutet förr och inte senare - på grund av chekans notoriska massförföljelser och bolsjevikernas blodiga maktkamper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar