onsdag 28 november 2012

Anarkistiska skolor: Anarkoprimitivism

Anarkoprimitivismen är en inriktning som huvudsakligen riktar kritik mot den mänskliga civilisations ursprung och utveckling. Enligt den anarkoprimitivistiska skolan gav språnget från samlare-jägare till ett agrikulturellt uppehälle bränsle till social skiktning, tvång och alienering. Anarkoprimitivister förespråkar en återgång till ett "ickeciviliserat" sätt att leva genom avindustrialisering, avskaffande av modern teknik, arbetsfördelning och specialisering samt av storskaliga organisationer. Det finns även icke-anarkistiska former av primitivism. Alla primitivister förespråkar inte heller samma lösningar på den moderna civilisationens problem som anarkoprimitivsterna.
Anarkopimitivistisk grönsvart fana. Det gröna fältet representerar primitivismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar