onsdag 14 november 2012

Anarkoekonomi: Rothbard, statsintervention och den österrikiska skolan

Den så kallade österrikiska skolan strävar efter att utforska mänskliga handlingar i form av axiom (även kallat "praxeologi"). Istället för en kommandoekonomi strävar man efter en fri marknad. Bland tidiga förespråkare återfinns bland annat Eugen von Böhm-Bawerk och Ludvig von Mises. Den framträdande anarkisten Murray Rothbard menade att hela den österrikiska skolans ekonomiska teori är den logiska implikationen av det faktum att människor engagerar sig i meningsfulla handlingar. Utifrån dessa axiom kom han fram till ståndpunkten att monopolprissättning inte kan existera i en fri marknad. I linje med hans frimarknadsidéer menade Rothbard att även individuellt skydd och nationellt försvar borde kunna erbjudas på marknaden snarare än levereras av statens våldsmonopol.
Hayekiansk laissez-faire, inte keynesiansk ekonomi, kan skapa de rätta förutsättningarna för en fri och rättvis marknad. Staten vill i en kommandoekonomi lägga sig i alla interaktioner mellan individer och privata aktörer. I Man, Economy and State delar Rothbard upp statlig intervention i tre kategorier: "autistisk intervention", vilket är statens inblandning i privata aktiviteter utan utbyte, "binär intervention", vilket är påtvingat utbyte mellan individer och staten, samt "triangulär intervention", vilket är statsstyrt utbyte mellan individer. Enligt ekonomen Sanford Ikeda eliminerar Rothbards typologi "luckor och inkonsekvenser" i Mises ursprungliga formulering om statlig intervention. I Power and Market skriver Rothbard att ekonomens roll i den fria marknaden är begränsad. Men i ett samhälle där regeringen ständigt interfererar med marknaden växer ekonomens betydelse och makt ständigt på interventionen skapar problem som kräver ytterligare diagnoser och föder ett behov ytterligare åtgärdsrekommendationer. Detta självbevarande intresse, menar Rothbard, påverkar många ekonomer till fördel för ökad statlig intervention.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar