torsdag 9 januari 2014

Valåret 2014...

... har inletts. Och justitieminister Beatrice Ask rivstartar. I en artikel från den kända satirsajten The Daily Currant påstods att 37 personer dött i marijuanaöverdoser efter att den amerikanska delstaten gjort drogen legal den 1 januari. Sveriges justitieminister Beatrice Ask lade på sin Facebook-sida ut en länk till artikeln, med följande kommentar:
Dumt och sorgligt. Min första motion i ungdomsförbundet hette Krossa knarket! I den frågan har jag inte ändrat uppfattning alls.
Justiteministerns post fick genast mothugg av folk som kommenterade att det bara var en satir som hon länkat till. ”Jag blir på riktigt orolig att vår justitieminister går på denna satir”, skrev en person i kommentarerna. Varpå justitieministern svarade: Ja, men det är inte roligt alls. Droger förstör människor och jag har sett tillräckligt av eländet.” På Twitter fick Beatrice Ask fortsatt kritik:
Det är alltså denna Beatrice Ask omdöme vi ska lita på när Säpo försöker få direkttillgång till vår data
Skrev tillexempel IT-rådgivaren Emanuel Karlsten. Och Andreas Eriksson, förbundsstyrelseledamot i tankesmedjan Ung Liberal skrev:
Mitt politikerförakt har aldrig varit så stort som ikväll. Avgå Beatrice Ask!
Missen fick internationell spridning och förstärkte ytterligare bilden av Sverige som ett land styrt av världsfrånvända puritaner. Nyheten toppade reddit, The Guardian skrattade gott åt ministerns okunnighet och i både Huffington Post och Washington Post spreds den skrattretande missen. Senare gjorde den oupplyste justitieministern en halv pudel och skrev:
Redigerar denna uppdatering, så att andra ska slippa oseriös kritik från drogliberalt håll; Dumt och sorgligt att i satirform förlöjliga de som inte gillar legalisering av cannabis. Min första motion i ungdomsförbundet hette Krossa knarket! I den fåran har jag inte ändrat uppfattning alls.
Vilket torde tolkas som att humor inte heller är acceptabelt enligt hennes värdeskala. Kanske borde humor lämplighetsprövas så att den företräder de rätta åsikterna innan den tillåts publiceras? Beatrice Asks pressekreterare Per Claréus understödjer den tesen i en kommentar till DN. "Justitieministern har förtydligat sitt inlägg sedan hon fått kritik från bland annat drogliberalt håll med Dumt och sorgligt i satirform", säger han. Men inte särskilt många köpte Asks förklaring. Centerpartisten Sofia Arkelståhl lade upp en Hitlerparodi på YouTube där Hitler rasar över Asks okunskap, avsaknad av källkritik och oförmåga att erkänna ett misstag.
Det är ju roligt med satir och att hon inte förstod satiren gjorde att det nästan var givet att göra satir på satiren, om du förstår vad jag menar
kommenterade Arkeståhl i en intervju med Expressen. Filmen har setts av över 42 000 människor på bara tre dagar. "Jag brukar läsa artiklar innan jag länkar. Det är rätt uppenbart. Jag gjorde en redigering efteråt eftersom så många ville missförstå" berättade Ask senare i en Di-intervju. Ja ja, stackars lilla Beatrice. Du förstår jättebra men ingen förstår dig. På frågan om hon förstår kritiken säger hon:
Ja, det är alltid ömma tår när man påpekar att droger är dåliga. Samma med sprit. Men det är bara att se verkligheten. Alkohol, tobak och narkotika är allvarligt. De som gör det här har den uppfattningen att legalisering av narkotika är ok. Då försöker man vrida den här diskussionen till något annat än om vi ska ha restriktiv narkotikapolitik.
Om det är någon som har ömma tår i den här frågan så är det väl snarast justitieministern. Dessutom har hon ingenting på fötterna. Men det blir faktiskt ännu värre. På frågan om man skall vara kritisk mot satir svarar hon:
Absolut. Man måste kunna diskutera satir också, jag tyckte inte att den här var rolig. Jag tyckte att den var sorglig. Narkotika är farligt. Vi har tusentals unga som förstör sitt liv i det här landet och många hamnar i fängelse. Jag ser inget lustigt med det över huvud taget. 70 procent av de som är intagna i kriminalvården har allvarliga missbruksproblem. Många börjar med vanliga cigaretter eller marijuana. Det gör mig otroligt arg
Cigaretter?
Om man inte har rökt vanliga cigaretter är det svårare att börja röka något annat. Man vänjer sig vid det. Jag är inte moralist eller absolutist, men man måste se de här stegen. De 70 procenten kommer från en kartläggning inom kriminalvården.
Så nu är det inte bara marijuana som skall vara förbjudet och humor som skall inskränkas utan cigaretter som leder till en fängelsecell. Ni märker ju, det ena leder till det andra. Beatrice vet inte längre vad som är fram eller bak, vad som är höna eller ägg. Om hon inte hade spärrat in människor för marijuana så hade människor inte hamnat i kriminalvården för att ha begått brott utan offer. Ask har inte förmåga att djupanalysera eller problematisera sina egna åsikter. Hon bara tycker dem. Och det är en mycket farlig egenskap om man är justitieminister. "Knark är dumt, alltså skall alla knarkare låsas in". Cigaretter är duma eftersom fångarna röker alltså borde man låsa in alla rökare." Hon har inget analytiskt sinne. Och det är det läskiga med henne. För trots att man kan skratta gott åt den gaggiga ministern har denna lustiga historia även en mörk och obehaglig sida.
529 personer dog av knark
lydde en rubrik i tidningen Ystads Allehanda. Och den här gången är det inget skämt och det handlar inte heller om drogliberala Colorado utan ultrarestrektiva Sverige. 2012 avled nämligen 529 svenskar som en följd av misslyckad svensk drogpolitik. Inte den av det drogliberala "dumma och sorgliga" slaget utan av det svenska, självgoda och intoleranta. Som artikelförfattaren Johanna Nylander skriver:
Justitieministerns okritiska reaktion till påhitten om överdosdödsfallen vittnar tyvärr om hur dålig koll många har om narkotika. Hon var inte ensam om att ha tagit artikeln om legaliseringen på allvar, helt enkelt för att få känner till att cannabis inte är dödligt. Åren med nolltoleransmål mot narkotika i samhället har lett till en onyanserad debatt där ena sidan har målat upp allt bruk som missbruk, att alla som testat knark är förtappade själar och att alla droger är dödligt giftiga. Nolltoleransen brukar försvaras med att om samhället inte tolererar narkotika alls, är det färre som testar eller brukar förbjudna ämnen, och problemen med missbruk blir mindre för befolkningen i stort. Den första delen stämmer, andelen av befolkningen som testat narkotika är låg, men andelen missbrukare är trots det på samma nivåer som resten av Europa. Det finns andra droger som är dödliga på riktigt, men i Sverige klumpas alla substanser ihop. Allt bruk av narkotika är i lagens mening missbruk, och tar man droger är man kriminell. Den som far illa av ett narkotikamissbruk riskerar att straffas i stället för att få ordentlig vård, och samhället vänder ryggen till problemen. Några saker görs här i Skåne, som sprututbyten och boendeprogram, men på riksnivå är misstänksamheten sorligt ödeläggande. Den narkotikarelaterade dödligheten är rekordhög i Sverige. 2012 avled 529 personer i sviterna av narkotika. Många av dödsfallen hade kunnat undvikas med ordentligt utvecklad ersättningsbehandling och vård i stället för kriminalisering. Vad har den narkotikapolitiskt engagerade justitieministern gjort i frågan? Jo, hon har beställt en utredning för att skärpa straffen och menar att det är viktigare att behålla samhällsmoralen än att bekämpa dödligheten.
Henrik Alexandersson, HAX, är inne på samma spår:
Den svenska repressiva narkotikapolitiken (som stöds av alla riksdagspartier utom V) är ett brutalt misslyckande. Den lyckas inte pressa ner missbruket. Den kastar däremot in människor i lidande och misär. Den orsakar helt i onödan vardagsbrottslighet som drabbar vanligt folk. Och den gör "brottslingar" av människor som varken har skadat eller kränkt någon annan människa.
Och i tidningen Metro skriver Lisa Magnusson:
skrattet fastnar i halsen när man inser att det här faktiskt är en människa som i flera decennier har haft drogmotståndet som sin hjärtefråga, som har byggt sin karriär på att kunna det här ämnet. Som nu är Sveriges justitieminister och som påverkar miljontals människors liv med sina beslut.
Markus Uvell, vd för tankesmedjan Timbro skriver på Twitter:
Det allvarliga är inte att Beatrice Ask luras av satirartikel, utan att hon inte verkar ha koll på narkotikadebatten.
Svensk drogpolititik är en katastrof. Människor dör på grund av okunniga politiker som Beatrice Ask. Det tycker jag är dumt och sorgligt.
Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar